Poskytujeme poradenskou činnost provozovatelům bioplynových stanic.

 • Zvýšíme vaše výnosy.
 • Snížíme vaše náklady.

 

BPS KOMUNÁLNÍ – energetické využití biologicky rozložitelných odpadů.

BPS ČOV – energetické využití kalů odpadních vod, odpadů potravinářského průmyslu, živočišné výroby apod.

 

 • Provedeme analýzu produkce bioplynu z hlediska kvality a množství v návaznosti na ekonomickou efektivitu dodávek do rozvodné sítě v čase.
 • Identifikujeme potenciál využití části produkce bioplynu pro jeho čištění na kvalitu bioCNG.
 • Analyzujeme potenciál zvýšení vašich výnosů prodejem bioCNG vhodným velkoodběratelům.
 • Navrhneme snížení vlastních nákladů využitím bioCNG.
zelene_mesto

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SLUŽBY :

 • RADÍME,
 • PROJEKTUJEME,
 • IMPLEMENTUJEME,
 • ŘÍDÍME VAŠE PROJEKTY,
 • ZVYŠUJEME VAŠE ZISKY.

 

 

DOMLUVTE SI S NÁMI SCHŮZKU PRÁVĚ TEĎ !

Náš konzultant k Vám nezávazně přijede, zjistí potenciál zvýšení Vašeho zisku a navrhne možnosti spolupráce.