Poskytujeme poradenskou činnost organizacím provozujícím ČOV:

 • zvýšíme vaše výnosy využitím bioplynu z kalů,
 • snížíme vaše náklady.

 

Kalový plyn ČOV – energetické využití kalů odpadních vod, odpadů potravinářského průmyslu, živočišné výroby apod.

 

 • Provedeme analýzu produkce kalového plynu z hlediska kvality a množství v návaznosti na ekonomickou efektivitu dodávek do rozvodné sítě v čase.
 • Identifikujeme potenciál využití části produkce bioplynu pro jeho čištění na kvalitu bioCNG.
 • Analyzujeme potenciál zvýšení vašich výnosů prodejem bioCNG vhodným velkoodběratelům anebo snížení nákladů na provoz vlastního CNG vozového parku.
 • Navrhneme snížení vlastních nákladů využitím bioCNG.

 

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SLUŽBY:

 • RADÍME,
 • PROJEKTUJEME,
 • IMPLEMENTUJEME,
 • ŘÍDÍME VAŠE PROJEKTY,
 • ZVYŠUJEME VAŠE ZISKY.

 

 

DOMLUVTE SI S NÁMI SCHŮZKU PRÁVĚ TEĎ!

Náš konzultant k Vám nezávazně přijede, zjistí potenciál zvýšení Vašeho zisku a navrhne možnosti spolupráce.