Prediktivní regulace

Prediktivní regulace se řadí do třídy pokročilých regulačních metod procesního řízení. Pro regulaci je využíván matematicko-fyzikální model popisující chování řízené soustavy.

 

Princip_regulace

 

Výhody pro zákazníka:

 • je nadřazenou regulací, která optimalizuje systém jako celek,
 • potlačuje náhodné signály – šumy,
 • zabraňuje plýtvání optimalizací dodávaného výkonu,
 • rychlá návratnost investice v horizontu 3-5 let,
 • reguluje teplotu na ventilech, která nepřesáhne stanovenou hodnotu,
 • úspora 20 – 40% tepla dle druhu provozu.

Konkurenční výhoda:

 • zohledňuje hlavní stavební a technologické parametry budovy a otopného systému,
 • reguluje na základě předpovědi počasí,
 • bere v úvahu akumulační vlastnosti budovy,
 • zajišťuje dodržení nasmlouvaných výkonových kapacit od dodavatele energie,
 • veškerá provozní data online dostupná přes zabezpečenou webovou aplikaci.

Reference

Hollands Huys, Hasselt, Belgie

 • systém vytápění GEOTABS,
 • v provozu od roku 2012,
 • úspora energie na vytápění 32%,
 • snížení cyklů tepelného čerpadla o 45%,
 • snížení doby běhu tepelného čerpadla o 34%.

Budova ČVUT v Praze – Dejvicích

 • systém vytápění Crittall,
 • v provozu od roku 2010,
 • úspora na energii na vytápění 27%,
 • snížení odběrových špiček o 30%,
 • porušení komfortu v méně než 2% času.

Budova U9 – obytný komplex v Praze – Stodůlkách

 • systém vytápění: ústřední topení, zásobování teplem z teplárny, výměníková stanice,
 • v provozu od roku 2013,
 • úspory 24% – zvyšuje efekt revitalizace fasády,
 • dispečinkový dohled,
 • aktivní detekce poruch.

Postup realizace MPC

 • pasportizace
 • studie proveditelnosti
 • projekt
 • realizace
 • pilotní provoz
 • rutinní provoz