Krok 1
ANALÝZA

Připravíme základní analýzu, identifikujeme skryté příležitosti k dosažení úspor a finančních příjmů.

Krok 2
STUDIE PROVEDITELNOSTI

U vytipovaných oblastí připravíme technickou studii, ekonomickou analýzu a všechny možnosti financování.

Krok 3
FINANCOVÁNÍ A DOTAČNÍ SERVIS

Zajistíme financování vašeho projektu. Specializujeme se na dotační poradenství a poskytování expertních služeb v oblasti strukturálních fondů EU a národních dotací. Pro vhodné projekty zajistíme i výběr privátního investora.

Krok 4
PILOTNÍ TESTOVÁNÍ

Zabezpečíme pilotní testování a vyhodnotíme nejvhodnější řešení a technologie právě pro vás.

Krok 5
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A INTEGRACE

Zajistíme přípravu a realizaci projektu, technický dozor investora a integrujeme vhodné technologie. Po dobu přípravy a realizace projektu (či naplnění dlouhodobé strategie) zajistíme „in house“ projektovou kancelář.